מועדון ריצה בהדרכת אבינועם

מועדון ריצה בהדרכת אבינועם

תנאי השימוש בתכנים השונים המופיעים באתר

המידע המובא באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי או אחר. אין במידע המופיע באתר זה משום המלצה לביצוע הפעילות המתוארת בתכני האתר, ללא ייעוץ מקצועי/רפואי מוקדם. כל העושה שימוש במידע המובא באתר זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי/רפואי קודם, עושה זאת על אחריותו בלבד.

Copyright © כל הזכויות על תכני האתר שמורות לאבינועם לבקוביץ.

כל הזכויות שמורות, אין לעשות שימוש באתר, במידע שבו, בשירותים ובתכנים, אלא לצרכיו האישיים של המשתמש. אין לפרסם, להציג, להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים השונים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של אבינועם לבקוביץ, בעל הזכויות על תכנים אלה.